Sappho Gerhardt Lentink

Elkaar kunnen overbrengen wat je voelt, wat je ervaart in kleur, wat je overweegt en wat je beweegt. Dat hoop ik te doen met mijn gedichte gedachten.
De oudste zijn van decennia terug, de jongste 2 maanden.

Het geheel is in aard onvolkomen maar eigen. Dit fascinerende beeld van de Griekse dichteres Sappho door Gerhardt Lentink is voor mij de verbeelding van hoe je woorden lijfelijk kunt voelen, hoe ze je vullen en voeden.

oktober 2017