Sappho Gerhardt Lentink

Zoektocht naar beeld in woord

Gesproken

Zoektochten naar beeld
in woord gevangen
Bij voorbaat vergeefs,
omdat uit weinig woorden al
de onbereikbare volledigheid blijkt.
Het onvermogen volkomen te zijn,
zit onontkoombaar in het ontstaan.
Uit mijn geest voortkomend
zal het me nooit overstijgen.
Drang tot voortbestaan is te groot
voor stilte
onweerlegbaar volkomen,
maar niet ‘eigen’.

Gedichte gedachten

Elkaar kunnen overbrengen wat je voelt, wat je ervaart in kleur, wat je overweegt en wat je beweegt, dat verbindt. Er zijn gedachten van decennia terug en van zojuist. Het geheel is in aard onvolkomen maar eigen.
Het fascinerende beeld van de Griekse dichteres Sappho is voor mij de verbeelding van hoe je woorden lijfelijk kunt voelen, hoe ze je vullen en voeden.
Marike Kuperus 2021