Hij bidt voor mij
Zijn God die ik niet ken
Zijn groots gebaar
Lijkt loze lucht
Voor mij
In ongehoord gebed
Koester ik mij
Warm