Tijd in seconden
afstand in tijd
durf in daden
daadkracht in strijd
smart aan gelden
geluk naar profijt
geteld het ondeelbare
en telbaar ongedeeld

Vraag het telbare te delen
of van het deelbare te scheiden
de uitweg is
vermenigvuldigen