Zijn hoofd is wereldgroot.
Hij is zijn eigen held,
kan vliegen, duiken, draaien
met de wisseling van de seconde;
vijand gelijk vriend,
held en verliezer
onoverwinnelijk.
Zijn moeder is er voor het echte bloed